Bilde av
Trykke miljøvennlig
Over 1 million fornyde kunder
Gratis levering
Ekspresstrykk

21 98 44 22   Ma.-fr. kl. 08.00-17.00

To hender som beskytter en grønn stikling i jorden.

Trykke miljøvennlig

HVA ONLINEPRINTERS GJØR FOR MILJØVERNET

Det papirløse kontoret og et liv uten papir er blitt til en moderne myte. Selv i den digitaliserte tidsalderen kommer man ikke unna trykksaker. Som et onlinetrykkeri sørger vi for at produksjonsprosessen til trykt reklamemateriell foregår så miljøvennlig og ressursoptimalt som mulig.

Det er våre medarbeidere som er kjernen i vårt miljøarbeid og som sørger samtidig for at vi har en høy trykk– og etterbehandlingskvalitet, for enhver teknikk trenger noen som betjener den. Vi satser derfor på produksjon med fagfolk, en produksjon og kvalitetssikring av høy kvalitet pluss kontinuerlig opplæring av medarbeiderne, slik at alle involverte sensibiliseres for å handle miljøbevisst. 

Infografikken

Infografikken vår beskriver hvilke miljøtiltak som blir gjort hvor i bedriften og hvilke effekter disse har.

MILJØVENNLIG FORRETNINGSMODELL

Som et onlinetrykkeri som bekymrer seg veldig for miljøet, og som samtidig ønsker å tilby rettferdige priser og høy produktkvalitet, ser vi nøye på hvert punkt i produksjonsprosessen om den kan gjøres mindre ressurskrevende. Hele vår forretningsmodell er, fra bestilling til forsendelse, utarbeidet for mest mulig ressurseffektivitet, og er derfor spesielt bærekraftig. Hvordan det fungerer og hva vi gjør for å fortjene betegnelsen miljøtrykkeri, får du vite her:

KLIMANØYTRAL NETTBUTIKK 

Ingen nettbutikk fungerer uten et ytelsessterkt datasenter. Takket være vår service kan kunder i 30 land i Europa laste opp sine trykkdata døgnet rundt. For å gjøre dette trengs et større antall servere, nettverksteknikk og et klimaanlegg som holder alle apparatene på driftstemperatur. Men et slikt datasenter bruker mye energi og sørger for CO2-utslipp.

Ett serverrom.

Serverne til Onlineprinters er som standard klimanøytral.

Med idéen om være et miljøvennlig trykkeri inntar vi her en pionérrolle: Takket være vår butikksystempartner WEBSALE og spesialistene i klimabeskyttelse fra ClimatePartner, drives alle nettbutikkene til Onlineprinters GmbH klimanøytralt. Det betyr at alle CO2-utslippene hos WEBSALE balanseres ut 100 % via et sertifisert prosjekt for klimabeskyttelse, ikke bare fra driften av datasenteret, men også fra kontorbygningene. 

Arbeidere vedlikeholder en høyspentledning.

Alle nettbutikkene drives klimanøytralt ved at de støtter den økologiske strømproduksjonen i Virunga.

Siden 2018 støtter WEBSALE økologisk strømproduksjon i det vernede området Virunga, den eldste nasjonalparken øst i Den demokratiske republikken Kongo. Før benyttet befolkningen trekull til energiforsyning, nå produserer et lite vannkraftverk bærekraftig strøm. Dette bedrer den helsemessige og økonomiske situasjonen i kommunene og beskytter skogene der noen av de siste fjellgorillaene holder til.

Et lite vannkraftverk i tropiske omgivelser.

Et lite vannkraftverk erstatter trekull som energiforsyning i Virunga.

BÆREKRAFTIG INNKJØP

Ulike typer papir over hverandre.

Onlineprinters kjøper frem for alt papir fra bærekraftig skogsdrift.

Som trykkeri er papir vårt viktigste råstoff. Per år bruker vi mer enn tusen tonn papir for å produsere trykksaker for over en million kunder. Papiret produseres hovedsakelig fra trefibre, og baseres derfor på fornybare råstoffer. Men skogene er også livsgrunnlaget for mennesker og dyr, og det er avgjørende å bevare skogene for fremtidige generasjoner. På grunn av dette foretrekker vi å kjøpe sertifisert papir fra bærekraftig skogsdrift. I denne forbindelse arbeider vi sammen med forskjellige organisasjoner:

FSC®

Logoen til FSC®-systemet.

FSC®-systemet sørger for en ansvarlig bruk av skogen.

“Forest Stewardship Council” (FSC®) er en internasjonal, non profit-organisasjon som har utviklet, driver og videreutvikler det første systemet for sertifisering av bærekraftig skogsdrift. Med FSC®-seglet merkes de mest forskjellige produktene som er basert på treverk fra FSC®-sertifisert skogsdrift. FSC®-systemet skal sikre en bærekraftig bruk av skogen, som bevarer og forbedrer de økonomiske, økologiske og sosiale funksjonene i skogsdriften. FSC® har derfor utviklet en generell og landsovergripende enhetlig standard som må konkretiseres på nasjonalt nivå gjennom indikatorer for landsspesifikt vern av skogen.  

Et eksempel på FSC®-spesifisert papir hos Onlineprinters er 170 g/m² ”FSC® mix” kunsttrykkpapir. Det består av en kombinasjon av materialer fra FSC®-sertifiserte fibre og “FSC®>Controlled Wood”. Kundene bruker det gjerne som et stabilt papir for hefter og magasiner, flyers og plakater.  

PEFCTM

Logoen til PEFC.

PEFC-sertifisert hos Onlineprinters er f.eks. kunsttrykkpapir.

“Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes™” (PEFC™) (oversatt: “Sertifiseringssystem for bærekraftig skogsdrift”) er et internasjonalt skogssertifiseringssystem. Det er verdens største uavhengige organisasjon for kontroll og kontinuerlig forbedring av en bærekraftig skogsdrift med garanti om økologiske, sosiale og økonomiske standarder. 

Hos Onlineprinters tilbyr vi blant annet 90 g/m²-kunsttrykkpapir i matt og glanset utførelse, som er sertifisert som “PEFC™ 100 prosent”. Papiret som benyttes inneholder dermed 100 prosent “PEFC™-sertifisert” materiale fra skoger som drives på en bærekraftig måte. 90 g/m²-kunsttrykkpapir fremhever seg på grunn av sin glatte overflate og meget gode gjengivelse av bilder, og er på grunn av sitt attraktive pris-ytelses-forhold en av våre mest etterspurte papirtyper. 

DER BLAUE ENGEL

Én hånd holder et papir brettet som et tre mot himmelen.

Med “Blauer Engel” tilbyr Onlineprinters godkjent resirkulert papir.

“Blauer Engel” er det første og den eldste miljørelaterte merkingen i verden for produkter og tjenester. Kvalitetsstempelet ble grunnlagt 1978 og tildeles produkter og tjenester som ved en helhetlig betraktning er spesielt miljøvennlige. Grunnlaget for tildelingen av Den blå engel er vern av klima, vann, ressurser samt miljø og helse. Organisasjonen er medlem av Global Ecolabelling Network (GEN), en sammenslutning av nasjonale miljøorganisasjoner fra hele verden, og engasjerer seg dermed også internasjonalt for miljøvern. 

Det resirkulerte papiret som vi tilbyr er merket med “Blauer Engel” og fremstilles av 100 % returpapir. Det betyr at ingen trær må hogges til produksjonen, og sammenlignet med papir av ferske trefibre kan opptil 70 prosent vann og opptil 60 prosent energi spares. Med moderne teknikk er det i dag mulig å oppnå en høy grad av hvithet også med økologiske innsparingstiltak. Med 1,3 ganger volumet formidler resirkulert papir fra Onlineprinters en følelse av høyverdig haptik og en optimal opasitet (papirets ugjennomsiktighet). Et edelt visittkort laget av 300 g/m2 resirkulert kartong viser for eksempel ved første blikk at det legges vekt på miljøvern.

MILJØVENNLIG PRODUKSJON

Området for offsettrykk hos Onlineprinters

Onlineprinters sparer ressurser med moderne teknikk

I tillegg til drift av nettbutikken og papirtypene brukes selvfølgelig ressurser for produksjon av trykksaker. For å oppnå en høy grad av miljøvennlighet benytter vi den mest moderne produksjons-, måle- og reguleringsteknikken. På grunn av den effektive produksjonen skåner vi ikke bare ressursene, det setter oss også i stand til å tilby kundene våre høyverdige trykksaker til lave priser. Vi mener at miljøvern, kvalitet og rettferdige priser kan gå hånd i hånd – fordi alt som skåner miljøet skåner også pengepungen til kundene. 

FØRTRYKK – PLATEEKSPONERING

Puljetrykkprosessen sparer papir og dermed miljøet.

Puljetrykkprosessen sparer papir og dermed miljøet.

Vi produserer i den såkalte puljetrykkprosess. Hos Onlineprinters får vi så mange oppdrag hver dag at vi kan samle forskjellige trykkeoppdrag med samme papirtype og papirvekt og plassere dem på ett ark papir. På denne måten utnytter vi trykkplaten og papirarket optimalt, gjør noe godt for miljøet, og kan produsere til en lav pris for våre kunder. 

For hvert trykkeoppdrag i offsettrykk er det nødvendig med individuelle trykkplater av aluminium. Disse sørger for at de fire grunnfargene cyan, magenta, yellow og key (“nøkkelfarge” svart) overføres til trykkplaten i maskinen. 

I motsetning til det konvensjonelle førtrykket, som før eksponeringen av trykkplatene forutsatte i flere arbeidstrinn eksponerte filmer og filmmontasjer, eksponering av film og filmmontering, har vi i mange år jobbet med eksponering direkte på trykkplaten. I det digitale førtrykket snakker man her om den såkalte “computer to plate“-metoden (CTP).

Dette innebærer, ut fra et miljøsynspunkt, forskjellige fordeler sammenlignet med den gamle “computer to film”-metoden. Med så få arbeidstrinn som mulig reduseres behovet for ekstra materialer som film, filmkjemikalier og skyllevann – og dermed utslipp av drivhusgasser som ellers ville oppstå i denne forbindelsen.

Absolutt nødvendige materialer som for eksempel gummiering, skyllevann og trykkplateutvikler, er ved hjelp av den mest moderne teknikken fra Agfa redusert til et minimum. Alle avfallsprodukter blir i stor grad resirkulert og levert til vår tjenesteleverandør med en fullstendig dokumentert avhendingsliste.

Aluminiumstrykkplatene vi benytter, resirkuleres opptil 99 % og finner veien tilbake til råstoffkretsløpet.

En offsettrykkmaskin med innlagt trykkplate.

Med “computer to plate”-metoden reduseres materialbehovet.

TRYKK OG ETTERBEHANDLING

Moderne arkoffset-maskiner fra firma Heidelberger Druckmaschienen AG.

En moderne maskinpark sørger for miljøvennlig trykking.

Maskinparken til Onlineprinters består av de mest moderne arkoffset-maskinene fra Heidelberger Druckmaschienen AG og digitaltrykkmaskiner fra blant andre HP Graphics. I flere haller produserer vi de mest forskjellige trykkproduktene, fra visittkort til messevegger. For å muliggjøre miljøvennlig trykk trenger vi derfor effektiv teknologi, lure organisasjonssystemer og godt skolerte medarbeidere.

GENERELLE FORBRUKSMATERIALER

Avhengig av trykkmaskintype trykker vi om mulig uten tilsetning av alkohol som driftsmiddel, men i det minste med redusert mengde alkohol. Ved å bruke spesielle vaskekluter oppnår vi en innsparing av vaskemiddel på inntil 70 prosent. Dermed reduseres forurensningen pga. vaskemiddelet til et minimum. I tillegg bruker vi for det meste bio-vaskemidler.

SENTRAL FARGEFORSYNING MED GJENBRUKSSYSTEMER

Det sentrale fargeforsyningssystemet

På grunn av byttebeholderne utnyttes hver eneste fargedråpe hos Onlineprinters.

Fargeforsyningen til våre trykkmaskiner er basert på 300 kg-byttebeholdere av metall. Hver maskin forsynes med trykkfarge fra dette sentrale stedet. Dette har den fordelen at det ikke brukes noen små fargebokser eller fargepatroner. “Plastsøppel” unngås dermed fullstendig. 

En 300 kg-byttebeholder i én eneste farge tilsvarer 150 vanlige blekkpatroner av samme farge. Dermed sparer vi i løpet av kun én uke flere tusen fargepatroner i plast. En annen fordel med byttebeholderne i forhold til fargepatroner er at den tømmes fullstendig, ingen farge forblir ubenyttet i beholderen. 

MAKULATUR

Ved arkoffsettrykk må hvert trykkeoppdrag trykkes på såkalte “oppstartsark”. Disse er absolutt nødvendige for å forberede alle nødvendige maskininnstillinger som pasningsnøyaktighet, registernøyaktighet og fargeskjema. Først da kan den egentlige kvalitative produksjonen av produktet begynne.  
 

Dette avfallet, den såkalte makulaturen, holder vi med stadig kontroll av maskinkvaliteten så lite som mulig. Dette gjøres ved at trykkmaskinprodusentens teknikere kontrollerer vår maskinpark i intervallstyrte serviceinnssatser.  
 

Ved å bruke “Prinect Inpress Control”-systemet, som kontrollerer fargepåføringen på trykkarket automatisk mens maskinen går, reduseres mengden ikke brukbare trykkark enormt.  

FORSYNINGSTEKNIKK OG KONTOR

En medarbeider kontrollerer et trykkark.

Lys, vann, varme, råstoffer: På alle områder er det mulig å finne miljøvennlige tiltak.

Hvorfor gi bort energi? Vårt energistyrings-team søker kontinuerlig etter nye muligheter for å spare energi og utnytte tilgjengelige ressurser.  
 

Dette inkluderer gjenvinning av spillvann fra maskiner, kompressorer og varmtvannsrør med varmevekslere. Dette gjør det mulig for oss å varme opp en hel trykkerihall, uten tilleggsenergi. Med filtersystemer sørger vi for en optimal vannbesparelse. Behovsstyrte kompressorer, vifter og ventilasjonsskap gir en effektiv energibruk. Selv i liten skala spares miljøet: Et ytterligere tiltak for miljøvern er konsekvent resirkulering av blekk og tonerpatroner på våre kontorer. 
 

I vår bedrift gjelder overbevisningen: Det viktigste er å unngå avfall. Fordi det beste søppelet er det som ikke oppstår. Uunngåelige avfallsprodukter sorteres på beste måte, og resirkuleres eller destrueres i henhold til resirkuleringsgrupper.

BESTILLING: TRYKKE KLIMANØYTRALT

To hender som beskytter en grønn stikling i jorden.

Kunden kan balanseres ut de målte CO2-utslippene forårsaket av trykket med et bidrag til et prosjekt for klimabeskyttelse.

Klimabeskyttelsesstrategien i et miljøtrykkeri består i å vurdere produksjonsprosessen som en helhet, og har som mål å unngå utslipp eller holde dem så lave som mulig. Med klimaavtalen i Paris i 2016 har 200 land bestemt seg for en klimanøytral global økonomi innen 2050. Fremfor alt skal CO2-utslippene reduseres kontinuerlig fordi karbondioksid er én av drivhusgassene som akselererer klimaendringene.  
 

Til tross for all optimalisering av produksjonsprosessene er CO2-utslippene under trykking ikke helt til å unngå. Vi er klar over vårt økologiske ansvar og tar våre kunders krav om bærekraft og miljøvern på alvor, og har i samarbeid med klimabeskyttelsesspesialisten ClimatePartner utvidet vår forpliktelse angående miljøvern og skapt muligheten for våre kunder til å trykke klimanøytralt.  
 

For dette formålet ha ClimatePartner gjennomført omfattende målinger av CO2-balansen hos Onlineprinters, fra produksjonsteknologi og materialvalg (produktets karbonavtrykk), men også energiforbruket i hallene og kontorene og hvordan medarbeiderne reiser til arbeidsplassen (bedriftens karbonavtrykk). Beregningen av CO2-utslippet følger internasjonale standarder tilsvarende Greenhouse Gas Protocol. For produksjon av hvert enkelt produkt kan dette brukes til å bestemme CO2-forbruket som kunden kan kompensere for ved å bidra til et miljøvernprosjekt.

HVORDAN FUNGERER KLIMANØYTRALT TRYKK?

vindturbiner mot en himmel

CO2-utslipp kan kompenseres i nettbutikken med bare ett klikk. 

Ett klikk er nok! I bestillingsprosessen velger kundene ganske enkelt alternativet “klimanøytral produksjon” i trinnet “Betaling/Forsendelse”. CO2-mengden i et trykkeoppdrag beregnes automatisk slik at de oppståtte CO2-utslippene for hvert trykkeoppdrag kan kompenseres individuelt for hvert trykkeoppdrag. De gjennomsnittlige merkostnadene er mindre enn ca. én prosent av bestillingsverdien, og vises klart og transparent. Kundene kan velge mellom forskjellige klimaprosjekter, dvs. slike som sørger for CO2-innsparing på en bærekraftig måte. Dette er for eksempel omstillingen fra fossil til fornybar energi eller skogplanting.  
 

Med klimanøytralt trykk overtar kundene selv ansvaret for naturen og yter et bidrag til miljøvern ved at deres CO2-”fotavtrykk” minskes. Dette engasjementet kan du ganske enkelt også vise dine kunder, medarbeidere og partnere: Umiddelbart etter bestillingen kan du laste ned et individuelt PDF-sertifikat med navn og informasjon om bestillingen og mengden utjevnet CO2, som entydig dokumenterer ditt bidrag til klimavern.  
 

I tillegg produserer vår etikettmaskin ditt individuelle klimavern-merke med et unikt identifikasjonsnummer som du kan integrere i dine trykkdata før du laster de opp – og hvis du ønsker kommer etiketten din med en QR-kode. Du får etiketten gratis som PDF- eller ESP- fil.

HVA ER OPPNÅDD HITTIL?

En grønn verdenskule, med lekebilbaner rundt.

7 900 tonn CO2 er allerede spart inn siden 2013.

Etter at det ble mulig i vårt onlinetrykkeri å trykke oppdrag klimanøytralt, har ca. fem til seks prosent av kundene bestemt seg hver måned i hele Europa for denne miljøvennlige trykkemuligheten. Siden 2013 har våre kunder bestemt seg 250 000 ganger for aktivt å produsere trykkproduktene klimanøytralt. Dette tilsvarer 7 900 tonn CO2, som er omtrent like mye som en personbil ville slippe ut på det totale veinettet i verden. 

CO2-NØYTRAL FORSENDELSE

Alt som produseres av Onlineprinters forlater huset vårt som en pakkeforsendelse til våre kunder over hele Europa. Vi sender årlig mer enn én million pakker, det tilsvarer ca. to pakker per minutt. 

Med vår spedisjonspartner DPD har vi en partner som tar miljøvern like alvorlig som oss. DPD transporterer hver enkelt pakke CO2-nøytralt. Klimanøytral forsendelse oppnås med interne tiltak for reduksjon av CO2-utslipp og kompensasjonen av restutslippene gjennom sertifiserte klimaprosjekter med et kvotehandelssystem. I tillegg til redusert strømforbruk i egne lagre og bruk av elektro- eller gasskjøretøy, støtter DPD bl.a. vindenergiprosjekter i India og Tyrkia.

EMBALLASJE – SÅ MYE SOM NØDVENDIG, SÅ LITE SOM MULIG

Pakker stablet oppå hverandre

Onlineprinters bruker kun resirkulert emballasjemateriell.

Hver dag forlater tusenvis av pakker med ferdige trykksaker fabrikkene til Onlineprinters. Kartongen består av resirkulert materiale som er FSC®-sertifisert. Trykkprodukter er meget ømfintlige for støt og trykk. De må derfor beskyttes spesielt slik at de kommer frem til kunden i god stand. Fordi pakkene ofte transporteres flere tusen kilometer i hele Europa. 

Den ytre emballasjen må gi et rent og stabilt inntrykk når pakken kommer frem til kunden. Til forsendelsen bruker Onlineprinters utelukkende lisensiert og resirkulerbart emballasjemateriell. I området storformatreklame er det investert i en spesiell teknikk for å kunne kutte emballasjen til individuelle mål. Dette sparer emballasjemateriell og skåner miljøet. For noen produkter sparer vi også bobleplast fordi emballasje er belagt innvendig med celluloseflak.  

IMPRIM’VERT®: SERTIFISERT MILJØVERN

Det franske miljøseglet “Imprim’Vert”.

Det franske miljøseglet “Imprim’Vert” gir utmerkelser til miljøvennlige og ressurssparende trykkerier.

Onlineprinters går inn for å behandle vår planet med respekt og trykker på en ressursbesparende måte. Under evalueringen for å få det franske miljømerket “Imprim’Vert” har vi nok en gang bevist dette. 

Den strenge sertifiseringen undersøker produksjonsprosessen av trykkprodukter på en helhetlig måte, og vurderer dermed både produksjon, energistyring og samfunnsansvar. Selskapet revideres av en lisensiert revisor fra Imprim’Vert, som sender sin rapport til et rådgivende styre med representanter fra kamre, myndigheter og foreninger. Hvis søknaden godkjennes kan trykkeriet benytte Imprim’Vert-etiketten i ett år, og må overholde kriteriene i de neste to årene med en online-erklæring. I det tredje året finner en ny kontroll sted hos oss. 

 

Onlineprinters garanterer å overholde de fem kriteriene som sertifiseringen krever:

 

1. Standardkompatibel deponering av farlig avfall 
Det som finnes i en privat husholdning ang. sortering av batterier, elektronisk avfall eller blekkpatroner, må potenseres når det gjelder en industribedrift. For farlig avfall finnes det bestemte deponeringsmetoder for å sikre en miljøvennlig destruksjon av de skadelige stoffene.  
 

Selv om Onlineprinters unngår mye farlig avfall, for eksempel ved å unngå bruk av fargepatroner og filmløsninger for produksjon av trykkplatene, eksisterer fortsatt for eksempel brukte rengjøringsmidler, skitne rengjøringskluter eller brukte fuktighetsmidler som må deponeres separat. Med Imprim’Vert-etiketten viser vi at farlig avfall deponeres i samsvar med standardene slik at forurensninger som finnes i avfallet ikke belaster miljøet.  
 

2. Sikker lagring av væsker med skadelige stoffer 
For å oppnå et optimalt trykkresultat blir trykkmaskinene godt vedlikeholdt. For drift av en trykkmaskin brukes forskjellige komponenter som maling og lakk, men også fuktighets- og rengjøringsmidler, vaskemidler samt spesielle rengjøringsmidler. Disse væskene må lagres på en sikker måte slik at ingenting kan slippe ut i miljøet samtidig som medarbeiderne er beskyttet.

Fat med farger og rengjøringsmidler.

Væsker som inneholder farlige stoffer lagres hos Onlineprinters på en sikker måte.

3. Giftstoffer brukes ikke 
Stoffer som i små mengder forårsaker alvorlige helseskade eller til og med død, må ha faresymbolet dødningehode. For å få Imprim’Vert-seglet må det dokumenteres at ingen giftige stoffer er i bruk.  


4. Opplæring av medarbeiderne 
Miljøvern angår alle. Som bærer av Imprim’Vert-etiketten har vi forpliktet oss til å informere medarbeidere og kunder om våre tiltak for miljøvennlig produksjon av trykksaker, og dermed gjøre dem oppmerksomme på å handle bærekraftig. På denne måten kan det avsløres et enda større potensial for ressursbesparende produksjon, fordi hver ansatt har best oversikt over sin egen arbeidsplass, og kundene kan også bedre ta hensyn til de økologiske aspektene ved neste kjøp. Forbedringsforslag er alltid velkomne hos oss.

En opplæringstime der en kvinne setter fargerike notater på en tavle.

Onlineprinters informerer sine ansatte regelmessig via opplæring i miljøvennlig trykking.

5. Overvåking av energiforbruket 
I en kontinuerlig forbedringsprosess har vi utnevnt et eget energiledelsesteam som holder øye med energiforbruket hos Onlineprinters, og som er stadig på jakt etter optimaliseringer. For eksempel erstatter vi gamle lyspærer med LED-pærer og brukt spillvarme fra en tilstøtende hall brukes for å varme sprinkleranlegget for å hindre kondens og frost. Imprim’Vert krever regelmessig overvåking og rapportering av energiforbruket.  
 

Onlineprinters har det franske miljømerket Imprim’Vert offisielt siden august 2017, og vil fortsette sine anstrengelser innen området miljøvern til det beste for alle sine kunder. 

DET GÅR VIDERE

Vi er klare over at veien til et miljøvennlig trykkeri er en kontinuerlig prosess. Derfor fortsetter vi å jobbe for å bli stadig mer bærekraftig. Har du noen forslag?
 

Da skriver du til oss til environmentalprotection@onlineprinters.no