Bilde av
Personvernerklæring
Over 1 million fornyde kunder
Gratis levering
Ekspresstrykk

21 98 44 22   Ma.-fr. kl. 08.00-17.00

Personvernerklæring

Vi gleder oss over din interesse for vår nettbutikk. Beskyttelsen av din privatsfære er veldig viktig for oss. Nedenfor informerer vi deg detaljert om håndteringen av dine opplysninger.

1. Tilgangsdata og hosting

Du kan besøke våre nettsider uten å gi opplysninger om din person. Hver gang en nettside hentes opp lagrer nettserveren automatisk kun en såkalt serverloggfil, som f.eks. inneholder navnet til den forespurte filen, din IP-adresse, dato og klokkeslett for nedlastingen, overført datamengde og provideren som forespør (tilgangsdata), og dokumenterer nedlastingen.

Disse tilgangsdataene evalueres med formål om å sikre en feilfri drift av siden og for å forbedre våre tilbud. Formålet er å ivareta, innenfor rammen av en vurdering av interessene, våre overveiende berettigede interesser for en korrekt fremstilling av vårt tilbud i henhold til art. 6 første ledd første setning pkt. f GDPR.

Google AJAX Search API

Med formål om en kortere nedlastingstid av noe innhold i vår online presentasjon bruker vi i tillegg den såkalte Google AJAX Search API som koordinerer leveringen av nettsidens enkelte innhold for en forbedret kapasitet. Innenfor rammen av en vurdering av interessene er formålet å ivareta våre overveiende berettigede interesser i henhold til art. 6 første ledd pkt. f GDPR for en optimert fremstilling av vårt tilbud. Dette medfører at det genereres tilgangsdata også på nettserverne til Google når vår nettside hentes opp.

Google LLC har sitt hovedsete i USA og er sertifisert under EU-US-Privacy Shield. Du har tilgang til et aktuelt sertifikat her. Grunnet denne avtalen mellom USA og Den europeiske kommisjon har sistnevnte fastsatt et forsvarlig personvernnivå for selskaper som er sertifisert under Privacy Shield.

Senest syv dager etter avslutning av ditt besøk på nettsiden slettes alle tilgangsdata.

Geolokalisering

Hvis du samtykker ved å klikke på den respektive knappen i henhold til art. 6 første ledd første setning pkt. a GDPR, blir landet du henter vår nettside opp fra ved hjelp av IP-adressen registrert for ev. å sette deg over til et språklig relevant tilbud som er tilpasset til stedet der du bor.
Etter at du har lukket din nettleser slettes dataene som er bearbeidet. 

Hostingtjenester via en tredje tilbyder

Innenfor rammen av en bearbeiding i oppdrag av oss, yter en tredje tilbyder tjenestene angående hosting og fremstilling av nettsiden for oss. Formålet er å ivareta, innenfor rammen av en vurdering av interessene, våre overveiende berettigede interesser for en korrekt fremstilling av vårt tilbud i henhold til art. 6 første ledd første setning pkt. f GDPR. Alle opplysningene, som registreres som beskrevet nedenfor innenfor rammen av bruken av denne nettsiden eller i respektive skjemaer i online-butikken, blir bearbeidet på tredje tilbyderens servere. En bearbeiding på andre servere finner kun sted i den utstrekning det er forklart her.

Denne tjenesteyteren har sitt sete innenfor et land i Den europeiske union hhv. Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

2. Dataregistrering og -bruk for kontraktsoppfyllelsen og ved kontoåpning

Vi registrerer personopplysninger når du frivillig gir oss disse innenfor rammen av din bestilling, når du kontakter oss (f.eks. per kontaktskjema eller e-post) eller ved åpning av en kundekonto. Pliktfelt merkes tilsvarende fordi i disse tilfellene er det tvingende nødvendig å få opplysningene i henhold til art. 6 første ledd første setning pkt. b GDPR for kontraktsoppfyllelsen hhv. for behandlingen av din kontaktforespørsel eller åpningen av kundekontoen, og/eller fordi du ikke kan avslutte kontoåpningen hhv. ikke kan sende kontaktforespørselen. Hvilke opplysninger som registreres i det konkrete tilfellet finnes i det respektive registreringsskjemaet. Vi bruker opplysningene, som du har gitt oss, for kontraktsoppfyllelsen og bearbeiding av din bestilling.

Etter fullstendig kontraktsavvikling eller sletting av din kundekonto begrenses dine opplysninger for den videre bearbeidingen og slettes etter utløp av eventuelle skatte- og handelsrettslige oppbevaringsfrister så vidt du uttrykkelig har samtykket i en videre bruk av dine opplysninger eller vi forbeholder oss bruk av opplysninger som går ut over det og som er lovmessig tillatt og som vi informerer deg om i denne erklæringen. Det er til enhver tid mulig å slette din kundekonto og det kan gjøres enten med en melding til kontaktmuligheten nevnt nedenfor, eller via funksjonen i kundekontoen som er beregnet for det.

Bearbeiding av personopplysninger i oppdraget

I tilfelle vi bearbeider personopplysninger ifm. oppdraget ditt, finner du, i henhold til art. 28 GDPR, sammen med den respektive ordrebekreftelsen “Avtale om bearbeidingen av personopplysninger i oppdraget” som vedlegg (PDF), som vi sender deg per e-post rett etter bestillingen.

3. Videreformidling av data

For kontraktsoppfyllelsen i henhold til art. 6 første ledd første setning pkt. b GDPR videreformidler vi dine opplysninger til transportselskapet i forbindelse med effektuering av leveringer, og i den grad der er nødvendig for å levere varen. Innenfor rammen av denne prosessen benytter vi oss i tillegg av en tjenesteyter for å generere vår forsendelsesetikett. Denne tjenesteyteren har sitt sete innenfor Den europeiske union hhv. Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Avhengig av hvilken betalingsmåte hhv. hvilken betalingstjenesteyter du velger under bestillingsprosessen, videreformidler vi betalingsopplysningene, som er registrert for avvikling av betalinger, til kredittinstitusjonen som vi har gitt oppdrag til, hhv. den valgte betalingstjenesten. Dette er også nødvendig for kontraktsoppfyllelsen grunnet art. 6 første ledd første setning pkt. b GDPR. Til dels registrerer de valgte betalingstjenesteytere disse opplysningene selv hvis du åpner en konto der. I dette tilfellet må du registrere deg med dine tilgangsdata under bestillingsprosessen hos betalingstjenesteyteren. Det gjelder for så vidt personvernerklæringen til den respektive betalingstjenesteyteren.
 

4. Bruk av opplysninger ved betalingsavvikling

Kredittvurdering betaling etter fakturering eller debitering

Hvis vi gir henstand med betaling, f.eks. ved betaling etter fakturering eller debitering, er det nødvendig for kontraktsinngåelsen å innhente en identitets- og kredittvurdering via servicebedrifter (kredittopplysningsselskaper) som er spesialisert på det. Formålet er å minimere, innenfor rammen av en vurdering av interessene, våre overveiende berettigede interesser for å minimere betalingsuteblivelser. For å gjennomføre kredittvurderingen videreformidler vi de nødvendige personopplysningene til følgende selskap:

Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, D-10317 Berlin, Tyskland, Telefon +49 30473929-00

Adekvate tiltak for å ivareta dine rettigheter, friheter og berettigede interesser tas samtidig hensyn til. Ved å kontakte kontaktmuligheten nedenfor har du muligheten til å fremlegge ditt synspunkt og å anke avgjørelsen.

Etter fullstendig avvikling av kontrakten sletter vi opplysningene som ble bearbeidet for dette formål, så vidt du ikke uttrykkelig har samtykket i en videre bruk av opplysningene dine eller vi forbeholder oss bruk av opplysninger som går ut over det og som er lovmessig tillatt og som vi informerer deg om i denne erklæringen.

5. E-post-nyhetsbrev og postreklame

E-post-reklame med registrering for nyhetsbrev

Når du registrerer deg for å motta vårt nyhetsbrev bruker vi opplysningene som er nødvendige for dette eller opplysningene som du har gitt oss atskilt, for å sende deg vårt nyhetsbrev regelmessig på e-post grunnet ditt samtykke i henhold til art. 6 første ledd første setning pkt. a GDPR, og for å analysere din brukeratferd i sammenheng med nyhetsbrevet du har fått. Denne analysen gjennomfører vi ved bruk av informasjonskapsler som lagres i din nettleser.

elvfølgelig kan du til enhver tid tilbakekalle dette samtykket, angående bearbeidingen og forsendelsen av nyhetsbrevet med gyldighet for fremtiden ved at du avbestiller nyhetsbrevet i din kundekonto med avbestillingslenken som du får i hvert nyhetsbrev, eller ved å sende en melding til Kundeservice. Etter avbestillingen sletter vi disse analysedataene og sperrer din e-postadresse for denne bruken med mindre du uttrykkelig har godkjent en videre bruk av dine opplysninger eller vi forbeholder oss bruken av opplysningene utover det som er tillatt ved lov og som vi har informert deg om i denne erklæringen.

Vi registrerer opplysningene for dette nyhetsbrevet og sender dette via tjenesteytere som utfører tjenester for oss innenfor rammen av en bearbeiding på oppdrag av oss. Disse tjenesteyterne har sitt sete innenfor et land i Den europeiske union eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

E-postreklame uten registrering for nyhetsbrevet og din klagerett

Hvis vi får din e-postadresse i sammenheng med salg av en vare eller tjeneste og du ikke har motforestillinger, forbeholder vi oss retten til å sende deg regelmessige tilbud på e-post på tilsvarende produkter fra vårt sortiment som det du allerede kjøpte. Formålet er å ivareta, innenfor rammen av en vurdering av interessene, våre overveiende berettigede interesser for å kontakte våre kunder i reklameøyemed i henhold til art. 6 første ledd første setning pkt. f GDPR.

Du kan til enhver tid tilbakekalle bruken av din e-postadresse med den respektive lenken i reklame-e-posten eller sende en e-post til vår Kundeservice uten at det oppstår andre kostnader enn overføringskostnadene i henhold til grunntariffene.

Vi sender nyhetsbrevet innenfor rammen av en bearbeiding, som vi har gitt i oppdrag, via en tjenesteyter som får din e-postadresse. Denne tjenesteyteren har sitt sete innenfor et land i Den europeiske union eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Postreklame

Utover det forbeholder vi oss retten til å bruke ditt for- og etternavn samt postadressen din for egne reklameformål, f.eks. for sending av interessante tilbud og opplysninger om våre produkter som brevpost. Formålet er å ivareta, innenfor rammen av en vurdering av interessene, våre overveiende berettigede interesser for å kontakte våre kunder i reklameøyemed i henhold til art. 6 første ledd første setning pkt. f GDPR.

6. Integrering av Trusted Shops Trustbagde

For å vise vårt Trusted Shops-kvalitetsstempel og de komplette evalueringene, samt for tilbudet av Trusted Shops-produkter for kjøpere etter en bestilling, er Trusted Shops Trustbagde inkludert i denne nettsiden. Formålet er å ivareta, innenfor rammen av en vurdering av interessene, våre overveiende berettigede interesser for en optimal markedsføring av vårt tilbud i henhold til art. 6 første ledd første setning pkt. f GDPR.

Trustbadge og tjenestene som det reklameres for med Trustbadge, er et tilbud fra Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15C, D-50823 Köln, Tyskland.

Når Trustbadge hentes opp lagrer nettserveren automatisk en såkalt serverloggfil, som f.eks. inneholder din IP-adresse, dato og klokkeslett for nedlastingen, overført datamengde og provideren som forespør (tilgangsdata), og dokumenterer nedlastingen. Tilgangsdataene evalueres ikke og senest sju dager etter avsluttet besøk på siden overskrives disse automatisk. Ytterligere personopplysninger overføres kun til Trusted Shops i det omfang du har gitt ditt samtykke til å bestemme bruken av Trusted Shops-produkter etter en avsluttet bestilling eller du allerede har registrert deg for bruken. I dette tilfellet gjelder kontrakten som er inngått mellom deg og Trusted Shops.

7. Informasjonskapsler og webanalyse

For å gjøre besøket på vårt nettsted attraktivt, og for å muliggjøre bruken av bestemte funksjoner for å vise passende produkter eller for markedsforskning, bruker vi på forskjellige sider såkalte informasjonskapsler. Formålet er å ivareta, innenfor rammen av en vurdering av interessene, våre overveiende berettigede interesser for en optimert fremstilling av vårt tilbud i henhold til art. 6 første ledd første setning pkt. f GDPR.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres automatisk på din terminal. Noen av informasjonskapslene som vi bruker slettes etter nettleserøkten, dvs. etter lukking av din nettleser (såkalte øktinformasjonskapsler). Andre informasjonskapsler forblir på din terminal og gjør det mulig for oss å gjenkjenne din nettleser ved neste besøk (faste informasjonskapsler). Lagringens varighet finner du i oversikten i innstillingen av informasjonskapslene i din nettleser. Du kan innstille din nettleser slik at du blir informert om plasseringen av informasjonskapsler og bestemmer enkeltvis om du aksepterer dem eller at du ekskluderer aksepten av informasjonskapsler for bestemte tilfeller eller generelt. Hver nettleser forvalter innstillingene av informasjonskapslene forskjellig. Denne innstillingen beskrives i nettleserens hjelpemeny som forklarer deg hvordan du kan endre dine innstillinger av informasjonskapslene. Du finner disse for den respektive nettleseren under følgende lenker:

Google Tag Manager

Vi bruker Google Tag Manager for å administrere tjenester for bruksbasert reklame. Verktøyet Tag Manager selv er et domene uten informasjonskapsler, og registrerer ingen personopplysninger. Verktøyet sørger tvertimot for å utløse andre tagger som på sin side muligens registrerer opplysninger – du vil bli informert tilsvarende i den foreliggende erklæringen. Når du har foretatt en deaktivering på domene- eller informasjonskapsel-nivå, opprettholdes denne for alle Tracking-tagger som er implementert med Google Tag Manager.

Bruk av Google (Universal) Analytics for nettanalyse

Til nettsideanalysen bruker denne nettsiden Google (Universal) Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google LLS (www.google.com). Formålet er å ivareta, innenfor rammen av en vurdering av interessene, våre overveiende berettigede interesser for en optimert fremstilling av vårt tilbud i henhold til art. 6 første ledd første setning pkt. f GDPR.

Google (Universal) Analytics bruker metoder som muliggjør en analyse om hvordan du bruker nettsiden, som f.eks. informasjonskapsler. Opplysningene, som automatisk er registrert om bruken av denne nettsiden, blir som regel overført til en server fra Google i USA og lagret der. Ved å aktivisere IP-anonymiseringen på denne nettsiden blir din IP-adresse innenfor Den europeiske unions medlemsstater eller i unionens andre avtalestater innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde forkortet av Google før videreformidling. Kun unntaksvis overføres den komplette IP-adressen til en av Googles servere i USA og forkortes der. Den anonymiserte IP-adressen, som i rammen av Google Analytics er videreformidlet fra din nettleser, blir prinsipielt ikke sammenkoblet med andre opplysninger fra Google. Etter at formålet er falt bort og vi ikke lenger bruker Google Analytics, slettes opplysningene som er registrert i forbindelse med dette.
 

Google LLC har sitt hovedsete i USA og er sertifisert under EU-US-Privacy Shield. Et aktuelt sertifikat kan du se her. Grunnet denne avtalen mellom USA og Den europeiske kommisjon har sistnevnte fastsatt et forsvarlig personvernnivå for selskaper som er sertifisert under Privacy Shield.

Du kan hindre registrering av data som genereres av informasjonskapselen og opplysningene om hvordan du bruker nettstedet (inkludert din IP-adresse) på Google samt bearbeidingen av disse opplysningene av Google ved å laste ned og installere en nettleser-plugin som er tilgjengelig under følgende lenke:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Som alternativ til nettleser-Plugin kan du klikke på her for å hindre registreringen av Google Analytics på dette nettstedet i fremtiden. Derved legges en Opt-Out-informasjonskapsel på din terminal. Hvis du sletter dine informasjonskapsler må du klikke igjen på lenken.
 

Bruk av econda til nettanalysen

Til nettsideanalysen registreres og lagres på dette nettstedet, med teknologier fra econda GmbH (www.econda.de), automatisk opplysninger som brukes for å lage bruksprofiler ved å bruke pseudonymer. Formålet er å ivareta, innenfor rammen av en vurdering av interessene, våre overveiende berettigede interesser for en optimert fremstilling av vårt tilbud i henhold til art. 6 første ledd første setning pkt. f GDPR.

For å gjøre dette kan det brukes informasjonskapsler. De pseudonymiserte bruksprofilene kombineres ikke uten et uttrykkelig samtykke, som må gis særskilt, med personopplysninger om bæreren av pseudonymet. Etter at formålet er falt bort og vi ikke lenger bruker econda, slettes opplysningene som er registrert i forbindelse med dette. Du kan til enhver tid tilbakekalle registreringen og -lagringen med gyldighet for fremtiden ved å klikke på 
link. Etter tilbakekallelsen din legges en Opt-Out-informasjonskapsel på din terminal. Hvis du sletter dine informasjonskapsler må du klikke igjen på lenken.

Bruk av Hotjar til nettanalysen

Til nettsideanalysen registreres og lagres på dette nettstedet, med teknologier fra Hotjar Limited (www.hotjar.de), automatisk opplysninger som brukes for å lage bruksprofiler ved å bruke pseudonymer. Formålet er å ivareta, innenfor rammen av en vurdering av interessene, våre overveiende berettigede interesser for en optimert fremstilling av vårt tilbud i henhold til art. 6 første ledd første setning pkt. f GDPR.

For å gjøre dette kan det brukes informasjonskapsler. De pseudonymiserte bruksprofilene kombineres ikke uten et uttrykkelig samtykke, som må gis særskilt, med personopplysninger om bæreren av pseudonymet. Etter at formålet er falt bort og vi ikke lenger bruker Hotjar, slettes opplysningene som er registrert i forbindelse med dette. Du kan til enhver tid tilbakekalle registreringen og -lagringen med gyldighet for fremtiden ved å klikke på link. Etter tilbakekallelsen din legges en Opt-Out-informasjonskapsel på din terminal. Hvis du sletter dine informasjonskapsler må du klikke igjen på lenken.

Bruk av Convert til A/B- og Multivariate-tester og til nettanalyse

Til nettsideanalyse og gjennomføring av A/B- og Multivariate-tester registreres og lagres på dette nettstedet, med teknologier fra Convert Insights, Inc. (www.convert.com) automatisk opplysninger (f.eks. såkalte „Conversions“; bestillingsnummer og -verdi), som brukes til å lage bruksprofiler ved å bruke pseudonymer. Formålet er å ivareta, innenfor rammen av en vurdering av interessene, våre overveiende berettigede interesser for en optimert fremstilling av vårt tilbud i henhold til art. 6 første ledd første setning pkt. f GDPR.

For å gjøre dette kan det brukes informasjonskapsler. De pseudonymiserte bruksprofilene kombineres ikke uten et uttrykkelig samtykke, som må gis særskilt, med personopplysninger om bæreren av pseudonymet. Etter at formålet er falt bort og vi ikke lenger bruker Convert, slettes opplysningene som er registrert i forbindelse med dette.

Convert Insights, Inc. har sitt hovedsete i USA, og er sertifisert under EU-US-Privacy Shield. Du har tilgang til et aktuelt sertifikat her. Grunnet denne avtalen mellom USA og Den europeiske kommisjon har sistnevnte fastsatt et forsvarlig personvernnivå for selskaper som er sertifisert under Privacy Shield.

Du kan til enhver tid tilbakekalle registreringen og -lagringen med gyldighet for fremtiden ved å klikke på link.

Google reCAPTCHA

For å beskytte mot misbruk av våre webskjemaer og mot spam bruker vi Google reCAPTCHA-tjenesten i forbindelse med noen skjemaer på denne nettsiden. Google reCAPTCHA er et tilbud fra Google Ireland Limited ("Google"), et selskap som er registrert og opereres i henhold til irsk lov, og ligger i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. (www.google.com). Dette tjener i henhold til artikkel 6 første ledd, første setning, bokstav f i GDPR ivaretakelsen våre legitime, overveiende interessevurderinger for å beskytte nettstedet vårt mot misbruk, samt en problemfri presentasjon av vår online-opptreden.

Når du bruker Google reCAPTCHA kan enkelte data, som er nødvendige for funksjonene til Google reCAPTCHA, bli overført til Google, som spesielt kan inkludere IP-adressen. I den utstrekning opplysninger overføres til og lagres på Googles servere i USA, er det amerikanske firmaet Google LLC sertifisert under EU-US Privacy Shield. Et aktuelt sertifikat kan leses her. Som følge av denne avtalen mellom USA og EU-kommisjonen har sistnevnte fastslått et adekvat nivå for databeskyttelse for selskaper som er sertifisert under Privacy Shield. For mer informasjon om personvernreglene for Google Inc. se https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/
 

8. Annonsering via marketing-nettverk

Google DoubleClick-informasjonskapsel

Dette nettstedet benytter innenfor rammen av bruken av Google Analytics (se ovenfor) også den såkalte DoubleClick-informasjonskapselen som, med interessebasert reklame som formål, muliggjør en gjenkjennelse av din nettleser ved besøk av andre nettsider.

Opplysningene, som er generert av informasjonskapselen om besøket av denne nettsiden, blir overført til en server fra Google i USA og lagret der. Ved å aktivisere IP-anonymiseringen på denne nettsiden blir din IP-adresse innenfor Den europeiske unions medlemsstater eller i unionens andre avtalestater innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde forkortet av Google før videreformidlingen. Kun unntaksvis overføres den komplette IP-adressen til en av Googles servere i USA og forkortes der. Den anonymiserte IP-adressen, som i rammen av Google Analytics er videreformidlet fra din nettleser, blir ikke sammenkoblet med andre opplysninger fra Google. Etter at formålet er falt bort og vi ikke lenger bruker Google DoubleClick, slettes opplysningene som er registrert i forbindelse med dette.

En databearbeiding, som går utover det, finner kun sted hvis du har samtykket overfor Google at ditt nett- og app-nettleserforløpet sammenkobles av Google med din Google-konto, og opplysninger fra din Google-konto brukes til å personalisere annonser som du ser på nettet. Er du i dette tilfellet, mens du besøker vår nettside, innlogget hos Google, bruker Google dine opplysninger sammen med Google Analytics for å lage og definere målgruppelister for maskinovergripende remarketing. Til dette sammenkobler Google midlertidig dine personopplysninger med Google Analytics-opplysninger for å generere målgrupper.

Google LLC har sitt hovedsete i USA og er sertifisert under EU-US-Privacy Shield. Du har tilgang til et aktuelt sertifikat her. Grunnet denne avtalen mellom USA og Den europeiske kommisjon har sistnevnte fastsatt et forsvarlig personvernnivå for selskaper som er sertifisert under Privacy Shield.

Du kan deaktivere Google bruk av informasjonskapsler ved å hente opp Google annonseinnstillinger. I tillegg kan du hos Digital Advertising Alliance informere deg om setting av informasjonskapsler og foreta innstillinger. For deaktivering legges til dels en Opt-Out-informasjonskapsel på din terminal. Hvis du sletter dine informasjonskapsler må du klikke igjen på lenken.

Google Dynamic Remarketing og Google Analytics Audiences

Via Google Dynamic Remarketing samt Google Analytics Audiences reklamerer vi for dette nettstedet i Google søkeresultatene samt på tredjemenns nettsteder. Ved besøk på vårt nettsted setter vi derfor den såkalte Remarketing-informasjonskapselen fra Google eller bruker i tillegg Google Analytics-informasjonskapselen. Begge informasjonskapslene muliggjør i dette tilfellet automatisk en interessebasert reklame ved hjelp av en pseudonym informasjonskapsel-ID og på grunnlag av siden du har besøkt. Etter at formålet er falt bort og vi ikke lenger bruker Google Dynamic Remarketing og Google Analytics, slettes opplysningene som er registrert i forbindelse med dette. Bruken av disse verktøy tjener ivaretakelsen, innenfor rammen av en vurdering av interessene, av våre overveiende berettigede interesser for en optimal markedsføring av vårt nettsted i henhold til art. 6 første ledd første setning pkt. f GDPR.

En databearbeiding, som går utover det, finner kun sted hvis du har samtykket overfor Google at ditt nett- og app-nettleserforløpet sammenkobles av Google med din Google-konto, og opplysninger fra din Google-konto brukes til å personalisere annonser som du ser på nettet. Er du i dette tilfellet, mens du besøker vår nettside, innlogget hos Google, bruker Google dine opplysninger sammen med Google Analytics for å lage og definere målgruppelister for maskinovergripende remarketing. For å gjøre dette sammenkobler Google midlertidig dine personopplysninger med Google Analytics-opplysninger for å generere målgrupper.

Google Dynamic Remarketing und Google Analytics er tilbud fra Google LLC (www.google.com). Google LLC har sitt hovedsete i USA og er sertifisert under EU-US-Privacy Shield. Du har tilgang til et aktuelt sertifikat her. Grunnet denne avtalen mellom USA og Den europeiske kommisjon har sistnevnte fastsatt et forsvarlig personvernnivå for selskaper som er sertifisert under Privacy Shield.

Du kan deaktivere remarketing-informasjonskapselen via denne lenken. I tillegg kan du klikke på denne lenken for å hindre registreringen av Google Analytics på dette nettstedet i fremtiden. Derved legges en Opt-Out-informasjonskapsel på din terminal. Hvis du sletter dine informasjonskapsler må du klikke igjen på lenken.

I tillegg kan du hos Digital Advertising Alliance informere deg om setting av informasjonskapsler og foreta innstillinger.

BingAds Retargeting

Via BingAds reklamerer vi for dette nettsted i søkeresultatene fra Bing, Yahoo og MSN samt på tredjemenns nettsteder. Ved å besøke vårt nettsted settes i forbindelse med dette automatisk en informasjonskapsel, som automatisk ved hjelp av en pseudonym informasjonskapsel-ID muliggjør en interessebasert reklame på grunnlag av sidene som du har besøkt. Formålet er å ivareta, innenfor rammen av en vurdering av interessene, våre overveiende berettigede interesser for en optimal markedsføring av vår nettside i henhold til art. 6 første ledd første setning pkt. f GDPR. Etter at formålet er falt bort og vi ikke lenger bruker BingAds Retargeting, slettes opplysningene som er registrert i forbindelse med dette.

BingAds er et tilbud fra der Microsoft Corporation (www.microsoft.com). Microsoft Corporation har sitt hovedsete i USA og er sertifisert under EU-US-Privacy Shield. Du har tilgang til et aktuelt sertifikat her. Grunnet denne avtalen mellom USA og Den europeiske kommisjon har sistnevnte fastsatt et forsvarlig personvernnivå for selskaper som er sertifisert under Privacy Shield.

Du kan deaktivere remarketing-informasjonskapselen via denne lenken. I tillegg kan du hos Digital Advertising Alliance informere deg om setting av informasjonskapsler og foreta innstillinger.

LinkedIn Insight & Conversion Tag

Via reklamepartneren LinkedIn Corporation reklamerer vi for dette nettstedet på online-presentasjonen til plattformen LinkedIn (www.linkedin.com). Ved å besøke vårt nettsted settes i forbindelse med dette en informasjonskapsel fra denne tilbyderen, noe som ved hjelp av en pseudonym informasjonskapsel-ID og på grunnlag av sidene du har besøkt muliggjør en interessebasert reklame. Formålet er å ivareta, innenfor rammen av en vurdering av interessene, våre overveiende berettigede interesser for en optimal markedsføring av vår nettside i henhold til art. 6 første ledd første setning pkt. f GDPR. Etter at formålet er falt bort og vi ikke lenger bruker LinkedIn Insight & Conversion-taggen, slettes opplysningene som er registrert i forbindelse med dette.

Du kan deaktivere remarketing-informasjonskapselen via denne lenken. I tillegg kan du hos Digital Advertising Alliance informere deg om setting av informasjonskapsler og foreta innstillinger.

9. Forsendelse av evalueringspåminnelser per e-post

Hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til dette under eller etter din bestilling, bruker vi e-postadressen for å minne deg om å gi oss en vurdering av din bestilling via vårt vurderingssystem. Dette samtykket kan til enhver tid tilbakekalles via avregistreringslenken i e-posten eller en melding til kontaktmuligheten beskrevet nedenfor.

10. Kontaktmuligheter og dine rettigheter

Som berørt person har du følgende rettigheter:

 • i henhold til art. 15 GDPR har du rett til å kreve informasjon, i det omfanget som er nevnt der, om dine personopplysninger, som vi har bearbeidet;
 • i henhold til art. 16 GDPR har du rett til å kreve enn rettelse av feil eller komplettering av personopplysningene som er lagret hos oss;
 • i henhold til art. 17 GDPR har du rett til å kreve å få slettet personopplysningene, som er lagret hos oss, med mindre en videre bearbeiding er nødvendig
  • for utøvelse av rett til fri meningsytring og informasjon;
  • for oppfyllelsen av en rettslig forpliktelse;
  • grunnet offentlig interesse eller
  • for gyldiggjøring, utøvelse eller forsvar av rettskrav;
 • i henhold til art. 18 GDPR rett til å kreve en begrensning av bearbeidingen av dine personopplysninger, så vidt
  • riktigheten av opplysningene bestrides av deg;
  • bearbeidingen er urettmessig, men du nekter slettingen;
  • vi ikke lenger trenger opplysningene, men du derimot trenger disse for gyldiggjøring, utøvelse eller forsvar av rettskrav eller
  • du har gjort innsigelse mot bearbeidingen i henhold til art. 21 GDPR;
 • i henhold til art. 20 GDPR rett til å få dine personopplysninger, som du har stilt til disposisjon for oss, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format eller å kreve videreformidlingen til en annen ansvarlig;
 • i henhold til art. 77 GDPR rett til å klage til en kontrollerende myndighet. Som regel kan du henvende deg til den kontrollerende myndighet på det vanlige bostedet eller arbeidsplassen eller vårt firmasete.

Ved spørsmål om registrering, bearbeiding eller bruk av dine personopplysninger, ved beskjeder, rettelse, begrensning av bearbeidingen eller sletting av opplysninger samt tilbakekallelse av ev. gitte samtykker eller klage mot en bestemt bruk av opplysningene, ber vi deg henvende deg til den personvernansvarlige i vårt firma:
 

Onlineprinters GmbH

Andreas Neuer
Dr.-Mack-Straße 83 
90762 Fürth
dataprotection@onlineprinters.no 
 

Klagerett

I det omfang vi bearbeider personopplysninger innenfor rammen av en interessevurdering for å ivareta våre overveiende berettigede interesser, som forklart ovenfor, kan du klage mot denne bearbeidingen med gyldighet for fremtiden. Gjøres bearbeidingen med direktemarkedsføring som formål, kan du utøve retten til enhver tid som beskrevet ovenfor. I det omfang bearbeidingen gjøres til et annet formål, gjelder klageretten kun hvis det foreligger grunner som er et resultat av din spesielle situasjon.

Etter utøvelsen av klageretten skal vi ikke lenger bearbeide dine personopplysninger til disse formål, med mindre vi kan dokumentere tvingende sensitive grunner for bearbeidingen, som oppveier dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis bearbeidingen tjener gyldiggjøring, utøvelse eller forsvar av rettskrav.

Dette gjelder ikke hvis bearbeidingens formål er direkte markedsføring. Da skal vi ikke lenger bearbeide dine personopplysninger med dette formålet.

2019-06-13


 

PDF-NEDLASTING

Denne filen kan du lagre og/eller skrive ut. Klikk her.

Du trenger Adobe Reader (gratis) for å kunne åpne filen. Klikk her for å laste ned programmet.