Bilde av
Generelle forretningsbetingelser
Over 1 million fornyde kunder
Gratis levering
Ekspresstrykk

21 98 44 22   Ma.-fr. kl. 08.00-17.00

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER

1. Gyldighetsområde og kontraktspartnere 

De generelle forretningsbetingelsene nedenfor gjelder for bestillinger via vår nettbutikk som utføres av forbrukere og bedrifter (kunder).

Kundens kontraktspartner er Onlineprinters GmbH, Dr.-Mack-Straße 83, 90762 Fürth, Tyskland.

Hvis bedriften bruker motstridende eller utvidede generelle forretningsbetingelser, motsies herved disses gyldighet. De blir kun en del av kontrakten hvis vi uttrykkelig har godkjent det.

2. Kundekonto

Bestillinger i vår nettbutikk gjøres via en kundekonto. De nødvendige opplysningene (e-postadresse, passord) oppgir du ved din første bestilling. Kundenummeret ditt overføres til deg per e-post sammen med ordrebekreftelsen på din første bestilling.

På kundekontoen din finner du lagrede data og informasjon om dine bestillinger.

I tillegg kan du med knappen “Legg til på huskelisten” på slutten av hver produktside lagre ditt individuelle produktvalg i din kundekonto og skrive det ut som uforpliktende tilbud. Du kan også lagre produktkonfigureringen med en “direktelenke” og til enhver tid hente den opp igjen til den dagsaktuelle prisen.

3. Kontraktsinngåelse

Når du legger produktet inn i nettbutikken, gir vi deg et bindende tilbud for kontraktsinngåelse for denne artikkelen. Til å begynne med kan du legge et produkt uforpliktende i handlekurven, og du kan til enhver tid kontrollere og korrigere dine inntastinger før du sender din bindende bestilling. Kontrakten kommer i stand når du klikker på knappen “Kjøpe” og aksepterer tilbudet. Det finnes ingen minste bestillingsverdi.

Vi lagrer kontraktsteksten og sender deg umiddelbart en bestillingsbekreftelse sammen med de generelle forretningsbetingelsene, og informasjon om angrerett, per e-post. De generelle forretningsbetingelsene i aktuell versjon kan du til enhver tid hente opp i vår nettbutikk og laste ned. Du kan se på dine tidligere bestillinger i din kundekonto. De generelle forretningsbetingelsene som gjelder ved kjøpet, blir ikke lagret.

Språket som er disponibelt for kontraktsinngåelsen er norsk. 

En oversikt over bestillingsforløpet finner du i vår nettbutikk under Hjelp/FAQ & FAQ & Bestillingsforløp.

4. Utførelse av trykkoppdraget

4.1 Krav til trykkdata og trykksaker

Du må sørge for at trykkdataene tilsvarer våre tekniske trykkspesifikasjoner. De avgjørende trykkspesifikasjonene finner du på de enkelte produktsidene. Opplysningene som finnes der blir en del av kontrakten.

Trykkdataene og trykksakene produsert fra disse må

 • med sitt innhold ikke stride mot lovmessige bestemmelser, spesielt hvis de er av rasistisk, fremmedfiendtlig, voldsfremmende, seksuell eller spesiell umoralsk eller statsfiendtlig natur eller tar sikte på slike mål, 
 • ikke stride mot rettigheter og krav fra tredjepersoner, spesielt opphavsrettigheter, samt 
 • ikke føre til at oppfyllelsen av trykkoppdraget er i strid med slike bestemmelser, rettigheter og krav.

I tilfelle lovbrudd mot tredjeperson ved å oppfylle trykkoppdraget, skal du frita oss for alle krav og erstatningskrav som resultat av dette, som gjøres gjeldende mot oss samt dokumenterte rettskostnader. Vår rett til å tilbakekalle kontrakten etter betingelsene i punkt 9.1, blir ikke berørt av dette.

4.2 Fremstilling og overføring av trykkdata

Du har flere muligheter til å overføre trykkdata til oss: Ved å klikke på knappen “Til opplasting” umiddelbart etter at bestillingen er levert, åpnes vår dataopplasting. Via denne siden kan du overføre dine ferdige trykkdata til oss. Alternativt kan du i vår nettbutikk overføre dine trykkdata på et senere tidspunkt med ditt oppdragsnummer via rubrikken Trykkdata & dataopplasting. På denne måten kan f.eks. en grafiker også overføre dataene uten å ha tilgang til din kundekonto.

Etter at du har lastet opp trykkdataene velger du filens innhold, og får deretter i dataopplastingen en tilbakemelding om dataene oppfyller våre tekniske trykkspesifikasjoner. 

Ved å klikke på knappen “Avslutte” godkjenner du dine trykkdata for trykking og dine trykkdata blir forberedt for produksjon av oss. Hvis du godkjenner dataene for trykking selv om du har fått tilbakemelding om at disse ikke oppfyller våre tekniske trykkspesifikasjoner, noe som kan forårsake vesentlige mangler på trykksakene, bærer du risikoen for mangler forårsaket på trykksakene på grunn av dette. Så sant det nedenfor ikke er bestemt noe annet, er endringer av trykkdata etter godkjenning av trykkdataene ikke mulig.

Du må overføre trykkdataene til oss innen en uke etter kontraktsinngåelsen. I tilfelle forsinkelse eller unnlatelse til å overføre dataene, gjelder punkt 9.1 i de foreliggende generelle forretningsbetingelsene.

Som alternativ til å overføre dine egne trykkdata, kan du for utvalgte produkter designe trykkdataene i vår nettbutikk, og legge disse i handlekurven. Disse blir ved avslutning av din bestilling automatisk tilordnet trykkoppdraget. En separat opplasting er da ikke lenger nødvendig.

4.3 Valgfrie tillegg

Ved bestilling av hefter og kataloger har du muligheten til å få tilsendt prøvetrykk for korrektur som kostnadspliktig tillegg. I dette tilfelle starter vi ikke produksjonen før du bekrefter den kontraktsmessige tilstanden, og endelig godkjenner dataene for trykkingen.

Du har muligheten til å velge en datakontroll som betalingspliktig tillegg. I forbindelse med datakontrollen kontrollerer vi dine trykkdata med hensyn til oppløsning, snitt, dataformat og riktig skrifttype. Vi kontrollerer ikke dataene for rettskrivnings- eller syntaksfeil, fargegjengivelse eller overholdelse av den maksimale fargepåføringen på maksimalt 300 %. Vi kontrollerer ikke overtrykks-innstillinger og posisjonen til fals- eller perforeringslinjer, fordi den designmessige overveielsen kan ha prioritet. Vennligst legg merke til at vi ikke overtar ansvar for omstendigheter som ligger utenfor kontrollomfanget. Du finner mer informasjon i vår nettbutikk under Trykkdata.

4.4 Utlevering av halvfabrikater

Vi stiller ingen data eller andre halvfabrikater som f.eks. trykkplater som er produsert eller anskaffet i forbindelse med vår ytelse, til disposisjon.

5. Informasjon om angrerett

Vi innrømmer ingen frivillig angrerett overfor bedrifter.

Det er ingen angrerett ved levering av varer som ikke er prefabrikkert, og der forbrukerens individuelle utvalg eller bestemmelse er avgjørende for produksjonen eller som entydig er tilpasset forbrukerens personlige behov.

I alle andre tilfeller har forbrukeren angreretten i henhold til loven som beskrevet i veiledningen for bruk av angreretten.

Veiledning for bruk av angreretten

Angrerett

Du har rett til å tilbakekalle denne kontrakten innen fjorten dager uten å opplyse grunnen.

Angrefristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjeperson oppnevnt av deg, som ikke er transportør, har mottatt den siste varen.

For å kunne utøve din angrerett, må du informere oss (Onlineprinters GmbH, Dr.-Mack-Straße 83, 90762 Fürth, Tyskland, telefaks: +49 9161 8989-2000, telefon: +47 21 98 44 22, service@onlineprinters.no) med en entydig erklæring (f.eks. sendt med brev, telefaks eller post eller e-post) om din beslutning om å tilbakekalle denne kontrakten. Du kan benytte det vedlagte eksempel-angreskjemaet som imidlertid ikke er utfylt.

For overholdelse av angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meddelelsen om utøvelse av angreretten før utløp av angrefristen.

Resultatet av tilbakekallelsen

Hvis du tilbakekaller denne kontrakten betaler vi tilbake alle betalinger vi har mottatt fra deg inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnader som er et resultat av at du valgte en annen type levering enn standardlevering), umiddelbart og senest innen fjorten dager fra den dagen meddelelsen om din tilbakekallelse av denne kontrakten ble mottatt av oss. For tilbakebetaling benytter vi den samme betalingsmåten som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre det uttrykkelig ble avtalt noe annet med deg. Ikke under noen omstendigheter beregner vi et vederlag for tilbakebetalingen. Vi kan holde tilbake utbetalingen til vi har fått varene i retur igjen eller til du har fremlagt bevis for at du har sendt varene i retur, avhengig av hva som skjer først.

Du må sende eller overlevere varene for sending tilbake til oss uten opphold, og i hvert fall senest innen fjorten dager fra den dagen du informerte oss om tilbakekallelsen av denne kontrakten. Fristen er overholdt hvis du sender varene før utløpet av fristen på fjorten dager.

Du bærer de direkte kostnadene for tilbakesendingen av varene.

Du er bare ansvarlig for et mulig verditap av varene, hvis dette verditapet kan tilbakeføres til en unødvendig håndtering av varen for å kontrollere dens beskaffenhet, egenskap og funksjonsmåte.
 

Eksempel-angreskjema

(Hvis du vil tilbakekalle kontrakten, vennligst fylle ut dette skjemaet og send det tilbake.)

Til Onlineprinters GmbH, Dr.-Mack-Straße 83, 90762 Fürth, Tyskland, telefaks: +49 9161 8989-2000, service@onlineprinters.no

Herved tilbakekaller jeg/vi (*) kontrakten som jeg/vi (*) har inngått for kjøp av følgende varer:

Oppdragsnummer ____________________

Bestilt dato (*) ____________________ / mottatt dato (*) ____________________

Navnet til forbrukeren(e) ________________________________________

Adresse til forbrukeren(e) ________________________________________

Underskriften til forbrukeren(e) (kun ved meddelelse på papir) ____________________

Dato ____________________

(*) stryk det som ikke passer
 

6. Levering og risikoovergang

6.1 Transportvei

Vi leverer kun varer for transport. Det er ikke mulig å hente varene selv. Leveringen utføres til bygningsinngangen på den oppgitte adressen. Informasjon om leveringsområdet finner du under Forsendelse & forsendelsesinformasjon.

6.2 Leveringstider

Våre leveringstider retter seg etter tidspunktet for mottak av trykkdata, produksjonstiden og forsendelsestiden samt ved bruk av betalingsmetoden forskudd etter tidspunktet for innbetalingen. Du finner mer om leveringstiden på den respektive produktsiden. De nevnte arbeidsdagene er mandag til fredag, ikke lørdag, søndag eller helligdager.

6.3 Risikoovergang og transportskader

For forbrukere gjelder: Hvis varen åpenbart ble levert med transportskader, vennligst reklamer slike feil omgåendende til bud/transportør, og ta øyeblikkelig kontakt med oss, slik at vi raskt kan tilby deg en løsning. Å ikke ta opp en reklamasjon eller ikke å ta kontakt med oss, har ingen konsekvenser for dine rettslige krav. Du hjelper oss imidlertid, slik at vi kan gjennomføre våre krav mot sjåføren og/eller transportfirmaet.

I tilfelle transportskader for bedrifter gjelder: Risikoen for tilfeldig tap og tilfeldig skade går over til deg når vi har levert varen til personen eller foretaket som er bestemt for utførelsen av forsendelsen. Mellom bedrifter gjelder § 377 HGB (tysk handelslov) som regulerer undersøkelses- og klagefrist.

7. Priser og betaling

7.1 Prisenes gyldighet, valuta

Prisene på det tidspunktet varene ble bestilt gjelder. Spesialtilbud eller verdikuponger kan ikke gjøres gjeldende i ettertid.

Hvis du vil bestille opplag som går utover den valgbare mengden, kan du i vår nettbutikk be om et uforpliktende tilbud med hensyn til gjennomførbarhet, pris, bestilling og levering, med skjemaet “Pristilbud” i rubrikken Kontakt.

Vi fakturerer i norske kroner og aksepterer kun betaling i norske kroner.

7.2 Fraktkostnader

For levering i Norge er fraktkostnader inkludert for standardlevering. Mer detaljert informasjon om fraktkostnadene for andre forsendelsesmåter (f.eks. ekspressforsendelse) hhv. land, finner du i vår nettbutikk under tilbud eller i rubrikken Forsendelse & forsendelsesinformasjon.

Hvis vi må sende varene en gang til, grunnet årsaker som du som kunde er ansvarlig for, er du ansvarlig for kostnadene som oppstår i forbindelse med dette. Det samme gjelder hvis leveringsadressen etter ditt ønske endres etter kontraktsinngåelsen og dette fører til en økning av fraktkostnadene hhv. tilleggskostnader (f.eks. hvis endringen gjøres etter at varene er sendt).

7.3 Betalingsmåter og forfall

Betalingsmåtene oppgitt under bestillingsprosessen gjelder. Krav om å benytte en bestemt betalingsmåte finnes ikke. All informasjon og gebyrer finner du i vår nettbutikk eller under rubrikken Forsendelse & betalingsmåter.

Så sant ikke noe annet er avtalt, forfaller betalingen samtidig med kontraktsinngåelsen.
Ved valg av betalingstypen "Forskudd" er betalingsfristen to uker etter kontraktsinngåelse. Legg vennligst merke til at vi starter produksjonen først etter at betalingen er mottatt.

8. Fakturering

8.1 Fakturering i elektronisk form

Vi sender fakturaen etter forsendelse av varen i elektronisk form i filformatet PDF til den e-postadressen som ble oppgitt på bestillingstidspunktet. Du kan også se på fakturaen på din kundeside. Fakturering i papirform gjøres ikke.

8.2 Varemottaker

Fakturaen blir i henhold til opplysningene i § 14, 4. ledd UStG (tysk lov om merverdiavgift) utstedt i navnet til varemottakeren som ble oppgitt ved bestilling. Vi kan ikke ta hensyn til ønsker om endringer i ettertid med mindre vi registrerer adressen feil. Endring av fakturamottakeren er derfor ikke mulig.

9. Forbehold om heving, sperring av kunder

9.1 Heving av kontrakten

Vi forbeholder oss retten til heving av kontrakten hvis 

 • dine trykkdata er forsinket til tross for purring per e-post,
 • du er forsinket med betalingen av kjøpsprisen til tross for purring per e-post,
 • det er begrunnet mistanke om at trykkdataene hhv. trykksakene inneholder forbudt innhold i henhold til punkt. 4.1, 2. ledd,
 • det er begrunnet mistanke om at trykkoppdraget gjøres i navnet til en forbudt organisasjon.

9.2 Sperring av kundekonto

Vi forbeholder oss retten til å sperre din kundekonto for fremtidige bestillinger hvis det består en begrunnet mistanke om at trykkdata hhv. trykksakene inneholder forbudt innhold i henhold til punkt. 4.1, 2. ledd eller at trykkoppdraget er utført i navnet til en forbudt organisasjon. Ordningen i punkt 4.1, 3. ledd blir ikke berørt av dette.

10. Forbehold om eiendomsrett

Varen forblir vår eiendom til fullstendig betaling har funnet sted.
For bedrifter gjelder i tillegg: Med forbehold om eiendomsrett til varen inntil fullstendig betaling av alle fordringer i et løpende forretningsforhold har funnet sted. Vi forbeholder oss eiendomsretten til varen, inntil fullstendig betaling av alle fordringene i forretningsforholdet har funnet sted. Du kan videresende de reserverte varene i normal forretningsvirksomhet; samtlige fordringer som følge av dette videresalget overdras – uavhengig av en forbindelse eller blanding av den reserverte varen med en ny vare – på forhånd til oss i samme størrelse som fakturabeløpet, og vi vil akseptere denne overdragelsen. Du er berettiget til å kreve inn fordringene, men vi kan også kreve inn fordringene selv i tilfelle du ikke overholder dine betalingsforpliktelser.

11. Behandling av reklamasjoner, lovmessige garantiytelser

11.1 Garantiansvar overfor forbrukere

Overfor forbrukere gjelder det lovmessige garantiansvaret.

11.2 Garantiansvar overfor bedrifter

Overfor bedrifter gjelder det lovmessige garantiansvaret med de etterfølgende modifikasjonene. De lovmessige bestemmelsene for regresskrav i henhold til §§ 478, 479 BGB (tysk borgerlig lovbok) forblir uberørt av dette.
Som avtale om varens beskaffenhet gjelder kun våre egne opplysninger som er tatt inn i kontrakten. Levering av et mindre eller større antall på inntil 5 % i forhold til det som er bestilt, kan være mulig, avhengig av trykkprosessen. Dette er intet grunnlag for en mangel.
Er det en mangel ved varen, kan vi i første omgang velge om vi yter retting av mangelen (avhjelp) eller omlevering av en feilfri vare (erstatningsleveranse). Vår rett til å nekte etterlevering under de rettslige forutsetningene (f.eks. i tilfelle uforholdsmessighet jf. § 439, 4. ledd i BGB) berøres ikke av dette.
Du må gi oss tilstrekkelig med tid og mulighet til feiloppretting, samt overlevere den reklamerte varen til oss for kontroll.
 

Foreldelsesfristen for garantikrav fra bedrifter er ett år fra mottak av varen.

Innskrenkningene og fristforkortelsene ovenfor gjelder ikke for krav på grunn av skader som er forårsaket av oss, våre lovlige stedfortredere eller agenter

 • ved skader på liv, kropp og helse,
 • ved forsettlig eller grov uaktsom pliktforsømmelse samt uredelighet,
 • ved brudd på vesentlige kontraktsplikter, hvis oppfyllelse overhodet muliggjør den ordentlige gjennomføringen av kontrakten, og hvis overholdelse kontraktspartneren som regel kan stole på (kardinalplikter),
 • i forbindelse med et garantiløfte, så langt det er avtalt,
 • i det omfang anvendelsesområdet til produktgarantiloven er tilgjengelig.

11.3 Håndtering av reklamasjoner

Til tross for vårt garantiansvar i henhold til punktene 11.1 og 11.2 i AGB (generelle forretningsbetingelser) kan vi tilby deg, i tilfelle en mangelfull levering, et ettertrykk, en tilbakebetaling av den betalte kjøpsprisen, en delvis tilbakebetaling tilsvarende den mangelfulle andelen eller en verdikupong. All informasjon finner du i din kundekonto i bestillingsoversikten for hvert oppdrag under “Detaljer & aktiviteter”.
 

12. Ansvar

For krav på grunn av skader som er forårsaket av oss, våre lovlige stedfortredere eller agenter, har vi alltid et ubegrenset ansvar

 • ved skade på liv, kropp og helse,
 • ved forsettlig eller grov uaktsom pliktforsømmelse,
 • ved garantiløfter, så langt de er avtalt
 • overfor forbrukerne.

Ved brudd på kardinalpliktene ved mindre uaktsomhet av oss, våre lovlige stedfortredere eller agenter, er ansvaret begrenset til størrelsen på skaden som kan antas ved kontraktsinngåelsen, som typisk må forventes vil oppstå. Kardinalplikter er vesentlige kontraktsplikter hvis oppfyllelse overhodet muliggjør den ordentlige gjennomføringen av kontrakten, og hvis overholdelse kontraktspartneren som regel kan stole på.

Forøvrig er krav om skadeserstatning utelukket.

13. Opphavsrett

Hvis vi i forbindelse med oppdraget yter designmessige tjenester, så er disse verkene (skisser, utkast, prøvetrykk, trykksaker etc.) opphavsrettslig beskyttet. Vi gir deg den enkle, ikke eksklusive, tidsmessig ubegrensede rett til å bruke disse i et omfang som er avtalt i kontrakten, og til formålet som er avtalt i kontrakten. Du kan benytte de beskyttede verkene for design av dine trykkprøver så lenge trykkoppdraget gjennomføres av oss. Ytterlige bruksrettigheter, spesielt retten til mangfoldiggjøring, fordeling, offentlig tilgjengeliggjøring, senderett og retten til gjengivelse via bilder og lydbånd, krever en spesiell skriftlig avtale hvis den ikke er en del av det avtalte formålet i kontrakten.

14. Personvernerklæring

Den detaljerte personvernerklæringen finner du i vår nettbutikk under rubrikken Juridisk informasjon & personvern.

15. Etiske retningslinjer, bileggelse av tvister

15.1 Etiske retningslinjer

Vi retter oss etter følgende etiske retningslinjer:

 • Trusted Shops
 • TÜV SÜD s@fer-shopping
 • FSC®, Forest Stewardship Council
 • PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes

Du finner mer informasjon om disse etiske retningslinjene i vår nettbutikk under rubrikken Om oss & sertifisert kvalitet.

15.2 Bileggelse av tvist

Den Europeiske Kommisjonen stiller en plattform til rådighet for bileggelse av tvister på nettet, som du finner under https://ec.europa.eu/consumers/odr. Forbrukere har prinsipielt muligheten for å benytte denne plattformen for å bilegge tvister. Vi er ikke forpliktet til og ikke villige til å delta i en tvisteløsningsprosedyre foran en forbrukermeklingsinstans.

16. Rettsanvendelse og verneting

Hvis du er en bedrift gjelder tysk rett med utelukkelse av UN-kjøpsrett.

For kontrakter med næringsdrivende, jurister innen offentlig rettslig eller offentlig rettslige særformuer, er oppfyllelsessted og verneting utelukkende vårt forretningssted i 90762 Fürth, Tyskland.

2017-07-01

FIRMAINFORMASJON 

Onlineprinters GmbH

Dr.-Mack-Straße 83 
90762 Fürth
Tyskland

E-post: info@onlineprinters.no

Telefon: +47 21 98 44 22

Mandag til fredag: kl. 08.00 - 17.00, unntatt tyske helligdager

Telefaks: +49 9161 8989-2000


 

Administrerende direktør:
Roland Keppler (CEO), Dirk A. Müller (CFO), Christian Würst (CCO)
Handelsregister (foretaksregister): Amtsgericht (tingretten) Fürth, Tyskland, HRB 11487
Firmaets formål: Produksjon og salg av trykksaker
VAT-nr.: DE814978904
EORI-nummer: DE7046189

Egenkapital: 25 000 Euro

 


 

Ansvarlig i henhold til § 55 RStV (tysk lov om informasjonsplikt og informasjonsrettigheter)/ansvarlig for publiseringen: Roland Keppler (CEO), Dr.-Mack-Straße 83, 90762 Fürth, Tyskland

Internettleverandør: WEBSALE AG, Gutenstetter Straße 2, 90449 Nürnberg, Tyskland, Telefon +49 911 63221-0
 

EU-kommisjonens plattform for bileggelse av Online-tvister: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Vi er ikke forpliktet til og ikke villige til å delta i en tvisteløsningsprosedyre foran en forbrukermeklingsinstans.


 

BANKFORBINDELSE 

Kontoinnehaver: Onlineprinters GmbH
Bank: Danske Bank Norge
Kontonummer: 8601 67 61224

IBAN: NO87 8601 6761 224
BIC: DABANO22

PDF-NEDLASTING

Denne filen kan du lagre og/eller skrive ut. Klikk her.

Du trenger Adobe Reader (gratis) for å kunne åpne filen. Klikk her for å laste ned programmet.