Overtrykking

Hva er overtrykking?

Hvis det i trykkdata-dokumentet ligger to fargede objekter over hverandre har man i trykkprosessen to muligheter: Overtrykking eller utsparing

Utsparing

Det øverste objektet trykkes som vanlig og det nederste spares ut på de aktuelle stedene. Den delen av det nedre objektet som ikke dekkes av det øvre objektet blir trykket.

Overtrykking

Ved overtrykking trykkes begge objektene oppå hverandre. Der hvor objektene er over hverandre blir det en fargeblanding av de øvre og de nedre fargene. Imidlertid vises ikke denne fargeovertrykkingen i mange programmer ikke i standardinnstillingene, slik at det ved opprettingen av trykkdataene ikke er synlige.

Når er overtrykking ønsket?

Prinsipielt gjelder: Vårt system setter tekst som er svart, med en skriftstørrelse mindre enn 12 pt, automatisk på “overtrykking”. I trykkdataanlegget bør andre små elementer, som svarte linjer, også defineres som overtrykking. Overtrykkings-effekten kan ved fargede flater også bevisst utnyttes designmessig.

Kontrollere overtrykkings-innstillingene i PDF

I Adobe Acrobat har du muligheten til å aktivere “Forvisning for overtrykking”. På denne måten kan du kontrollere overtrykkings-innstillingene. Fremfor alt i hefter, magasiner, kataloger eller andre omfangsrike trykkprodukter lønner det seg å kontrollere alle sidene.