Transparenser

Transparenser oppstår når du i layout-programmet når senker dekningen på objekter eller legger til en skyggeeffekt: Elementene synes gjennomsiktige.

I vår produksjonsprosess kan vi bearbeide transparenser. I idealtilfellet overfører du live-transparenser fra programmer som Adobe InDesign eller Adobe Illustrator til oss.

Vennligst pass på at transparensreduseringsfargerommet er enhetlig (f.eks. CMYK).

Reduksjon av transparensen er kun nødvendig i layoutprogrammet CorelDRAW.