Leseretning

Når du oppretter trykkdata i layout-programmet, er det viktig å ta hensyn til leseretningen og/eller falsingen av ditt trykkmotiv og at sidene innrettes tilsvarende. Hvis ikke kan, motivet stå på hodet på en av sidene i det ferdige produktet.

 

Nedenfor finner du eksempler på dataoppretting av: 

Derfor er trykkmotivets leseretning viktig

Under produksjonen trykkes først én side av det ønskede produktet. Deretter vendes materialet om sin vertikale akse, sammenlignbart med å bla om én side i en bok. Deretter trykkes baksiden. Disse tekniske prosessene kan føre til uventede konstellasjoner avhengig av leseretningens orientering. Dette gjelder spesielt for produkter der leseretningen skal være forskjellig på de to sidene. 

 

 


Eksempel: Postkort med et motiv i stående format på 

forsiden og med klassisk bakside i liggende format.

Hva du må ta hensyn under oppretting av trykkdataene finner du i det følgende eksempelet.

Flyers

Flyers (stående format)

Trykkprodukt

Det enkleste eksempelet er en flyer trykt på begge sider med den samme leseretningen. Trykkmotivet skal på både for- og baksiden være i stående format og teksten skal gå fra venstre mot høyre.

Trykkdata-PDF

Legg sidene i trykkdataene i stående format under hverandre. Dette er i nesten alle layout-programmer en standard innstilling. Din trykk-PDF skal se ut som på bildet over.

Flyers (liggende format)

Trykkprodukt

Flyer trykt på begge sider med samme leseretning i liggende format Trykkmotivet skal på både for- og baksiden være i liggende format og teksten skal gå fra venstre mot høyre.

Trykkdata-PDF

Sidene skal i layout-programmet ligge under hverandre i liggende format. 

Henvisning: Våre maler for flyers er kun tilgjengelige i stående format. Du kan likevel bruke disse. Konverter malen til liggende format, i InDesign gjøres dette for eksempel via menyen Fil –> Oppsett –> Retning. 

Viktig: Opprett sidene i layout-programmet som vist ovenfor. Ikke vend trykk-PDF-en etterpå.

Flyers med forskjellige leseretninger

Trykkprodukt

Trykkmotiv og tekst på flyerne som er trykt på begge sider, er orientert forskjellig: På forsiden er det et panoramamotiv i liggende format. Teksten på baksiden er orientert i stående format.

Trykkdata-PDF

Begge sidene skal i layout-programmet ligge under hverandre i stående format. Ikke bland sammen stående og liggende format

Ta hensyn til at leseretningen på side 1 i eksempelet går ovenfra og ned. 

Tips: For layout i liggende format roteres forsiden i InDesign ved hjelp av meny Oppsett –> Retning. På denne måten kan du designe uten å fordreie hodet. Når siden er ferdig, roterer du denne tilbake til stående format for eksport.

Foldere

Foldere på seks sider (trekkspillfals, stående format)

Trykkprodukt

Folderen på seks sider skal etterarbeides i trekkspillfals. Den har den samme leseretningen på alle sidene.

Trykkdata-PDF

I layout-programmet oppretter du den monterte ut- og innsiden under hverandre. Disse vil etter trykkingen falses to ganger. 

Eksempel: For en folder med sluttformatet 9,9 x 21 cm er totalmålene for ut- og innsiden i trykkdataene begge på 30,1 x 21,4 cm før falsing. Dette kommer av den nødvendige beskjæringen på 2 mm rundt hele og tre ganger bredden på sluttproduktet. 

     0,2 + 9,9 + 9,9 + 9,9 + 0,2 = 30,1 cm total bredde 
     0,2 + 21 + 0,2 = 21,4 cm total høyde 

Pass på at tittelsiden (1) er plassert til høyre på utsiden når du designer. På innsiden, som er montert under, ligger de innvendige sidene plassert med baksiden (6). 

Henvisning: Avhengig av falsetypen varierer plasseringen av baksiden. Ved rullefals er baksiden for eksempel den utvendige midtsiden (se avsnittet nedenfor).

Foldere på seks sider (rullefals, stående format)

Trykkprodukt

Folderen på seks sider skal etterarbeides i rullefalsen. Den har den samme leseretningen på alle sidene.

Trykkdata-PDF

I layout-programmet oppretter du den monterte ut- og innsiden under hverandre. Disse vil etter trykkingen falses to ganger.  
 
Eksempel: For et foldekort med sluttformatet 10 x 21 cm er totalmålene for ut- og innsiden i trykkdataene for begge 30,1 x 21,4 cm før falsing. Imidlertid har de tre delene på en montert side forskjellig størrelse på grunn av rullefalsen. Beskjæringen er 0,2 cm 

     0,2 + 9,7 + 10 + 10 + 0,2 = 30,1 cm total bredde 
     0,2 + 21 + 0,2 = 21,4 cm total høyde 

Pass på at tittelsiden (1) er plassert på utsiden til høyre ved siden av baksiden (6) når du designer. På innsiden, som er montert under, ligger de innvendige sidene. 

Henvisning: Avhengig av falsetypen varierer plasseringen av baksiden. Ved rullefals tilsvarer baksiden for eksempel den nederste høyre innsiden (se avsnittet ovenfor).

Foldere på seks sider inkludert svarkort (trekkspillfals, stående format)

Trykkprodukt

Folderen på seks sider skal etterarbeides i trekkspillfals. Imidlertid skal folderen inneholde et svarkort som skal sendes per post, og som har en annen leseretning.

Trykkdata-PDF

I layout-programmet oppretter du den monterte ut- og innsiden under hverandre. Disse vil etter trykkingen falses to ganger. 

Eksempel: For en folder med sluttformatet 9,9 x 21 cm er totalmålene for ut- og innsiden i trykkdataene begge på 30,1 x 21,4 cm før falsing. Dette kommer av den nødvendige beskjæringen på 2 mm rundt hele og tre ganger bredden på sluttproduktet. 

     0,2 + 9,9 + 9,9 + 9,9 + 0,2 = 30,1 cm total bredde 
     0,2 + 21 + 0,2 = 21,4 cm total høyde 

Pass på at tittelsiden (1) er plassert til høyre på utsiden når du designer. Baksiden (6) er på den nedre monterte innsiden helt til høyre, og danner med side 5 svarkortet. 

Tips: For layout av forsiden i stående format i InDesign roterer du dokumentet ved hjelp av menyen Visning –> Ark; på denne måten kan du designe uten å fordreie på hodet Når siden er ferdig, roterer du denne tilbake til stående format for eksport.

Postkort

Postkort (liggende format)

Trykkprodukt

Postkortenes bakside er egentlig alltid i liggende format. I dette tilfelle er trykkmotivet på forsiden også innrettet i liggende format.

Trykkdata-PDF

Sidene skal i layout-programmet ligge under hverandre i liggende format. 

Målene for et standard postkort i formatet A6 er en høyde på 10,5 cm og bredde på 14,8 cm. I trykkdataene bør en beskjæring på 2 mm legges til, og da blir det 10,9 x 15,2 cm.

Postkort med forskjellige leseretninger

Trykkprodukt

Postkortenes bakside er egentlig alltid i liggende format. I dette tilfelle er trykkmotivet på forsiden også innrettet i liggende format.

Trykkdata-PDF

Begge sidene skal i layout-programmet ligge under hverandre i samme format. Ikke bland sammen stående og liggende format

Husk at sidene har forskjellig leseretning. Hvis du oppretter begge i stående format vises baksiden dreid 90 °. Hvis du oppretter sidene i liggende format går leseretningen på forsiden annerledes. 

Henvisning: Våre maler for postkort er kun tilgjengelige i liggende format.  

Tips: For layout av sidene i stående format med forskjellige leseretninger i InDesign roterer du dokumentet ved hjelp av menyen Vis –> Ark. På denne måten kan du designe uten å fordreie hodet. Når siden er ferdig, roterer du denne tilbake til opprinnelig format for eksport.

Foldekort

Foldekort på 4 sider (liggende format)

Trykkprodukt

De ut- og innvendige sidene på foldekortet er innrettet likt. Man kan slå opp kortet som en bokside og finner den samme leseretningen over alt.

Trykkdata-PDF

I layout-programmet oppretter du de sammensatte ut- og innsidene under hverandre og i liggende format. Arket falses i midten etter trykkingen. 

Eksempel: For et foldekort med sluttformatet 21 x 10,5 cm er totalmålene for ut- og innsiden i trykkdataene for begge 42,40 x 10,90 cm før falsing. Dette kommer av den nødvendige beskjæringen på 2 mm rundt hele og dobbelt lengde av sluttproduktet. 

0,2 + 21 + 21 + 0,2 = 42,4 cm total bredde
0,2 + 10,5 + 0,2 = 10,9 cm total høyde 

Derfor ser siderekkefølgen ved første øyekast uvanlig ut: Baksiden (4) og forsiden (1) befinner seg i trykkdataene på den øvre dobbeltsiden, innsidene (2) og (3) på den nedre.

Foldekort på seks sider (rullefals, stående format)

Trykkprodukt

Et foldekort, som på lignende måte som ved foldere, foldes sammen flere ganger. Leseretningen er den samme på ut- og innsidene.

Trykkdata-PDF

I layout-programmet oppretter du den monterte ut- og innsiden under hverandre. Disse vil etter trykkingen falses to ganger. 

Eksempel: For et foldekort med sluttformatet 10 x 21 cm er totalmålene for ut- og innsiden i trykkdataene for begge 30,1 x 21,4 cm før falsing. Imidlertid har de tre delene på en montert side forskjellig størrelse på grunn av rullefalsen. Beskjæringen er 0,2 cm 

0,2 + 9,7 + 10 + 10 + 0,2 = 30,1 cm total bredde  
0,2 + 21 + 0,2 = 21,4 cm total høyde 

Pass på at tittelsiden (1) er plassert på utsiden til høyre ved siden av baksiden (6) når du designer. På innsiden, som er montert under, ligger de innvendige sidene. 

Henvisning: Avhengig av falsetypen varierer plasseringen av baksiden. Ved trekkspillfals tilsvarer baksiden for eksempel den nederste høyre innsiden (se avsnittet ovenfor).

Foldekort på seks sider (trekkspillfals, stående format)

Trykkprodukt

Foldekortet på seks sider skal etterarbeides i trekkspillfals. Foldekortet har den samme leseretningen på alle sidene.

Trykkdata-PDF

I layout-programmet oppretter du den monterte ut- og innsiden under hverandre. Disse vil etter trykkingen falses to ganger. 

Eksempel: For et foldekort med sluttformatet 9,9 x 21 cm er totalmålene for ut- og innsiden i trykkdataene for begge 30,1 x 21,4 cm før falsing. Dette kommer av den nødvendige beskjæringen på 2 mm rundt hele og tre ganger bredden på sluttproduktet. 

     0,2 + 9,9 + 9,9 + 9,9 + 0,2 = 30,1 cm total bredde 
     0,2 + 21 + 0,2 = 21,4 cm total høyde 

Pass på at tittelsiden (1) er plassert til høyre på utsiden når du designer. På innsiden, som er montert under, ligger de innvendige sidene plassert med baksiden (6). 

Henvisning: Avhengig av falsetypen varierer plasseringen av baksiden. Ved rullefals tilsvarer baksiden for eksempel midtsiden på utsiden (se foregående avsnitt).

Falsemønster

For lettere å kunne forestille deg falsing, leseretning og sideinnretning av ditt trykkprodukt, kan du selv lage et falsemønster. Ta et helt vanlig ark i hånden, brett det sammen slik du ønsker og skriv tall eller teksteksempler på sidene.

Vårt eksempel er en sekssiders folder (rullefals, stående format), med: 

  • tittelside (1) 
  • bakside (6) 
  • innsider (2–4)