Kommentarer & skjemafelt

Kommentarer

Kommentarer, som er inkludert i trykkdata-PDF-en, slettes automatisk før trykking og blir ikke trykt.

Skjemafelt

Skjemafelt, som er inkludert i PDF-en, som f.eks. er tenkt til utfylling av navn, adresse, telefonnummer, omgjøres til normalt sideinnhold og trykkes.