Fargepåføring

Den totale fargepåføringen er summen av de enkelte fargekanalene.

Maksimal fargepåføring

Den maskimale fargepåføringen, er summen av de enkelte fargekanalene, som er, avhengig av produksjonstid og papir/trykkmaterial, maksimalt kan påføres i trykkprosessen.
En for tykk fargepåføring fører til at trykket smitter av i den neste trykkplaten på grunn av for lang tørketid.

Vi anbefaler følgende maksimale fargepåføring:

  • Bestrøket papir: 330 %
  • Ubestrøket papir: 300 %
  • Ekspresstrykk: 260 %
Den totale fargepåføringen er summen av de enkelte fargekanalene.

Eksempel:

En mørkegrønne flate som er sammensatt av 100 % Cyan, 40 % Magenta, 100 % Yellow og 60 % Svart


Farepåføring = 100 % C + 40 % M + 100 % Y + 60 % K = 300 %

Minimal fargepåføring

En for liten fargepåføring fører til at fargen på trykkproduktet, avhengig av trykkprosess og trykkmaterial, knapt eller ikke i det hele tatt er synlig. Derfor anbefaler vi en minimal fargepåføring på 3 til 5 % per fargekanal, der en farge også kan bestå av en enkel fargekanal (f.eks. 5 % Cyan, 0 % Magenta, 0 %Yellow, 0 % Svart).

En for liten fargepåføring fører til at fargen på trykkproduktet knapt eller ikke i det hel tatt er synlig.

Eksempel:

En rosa flate med sammensetningen 5 % Cyan, 5 % Magenta, 0 % Yellow og 0 % Svart


Fargepåføring = 5 % C + 5 % M + 0 % Y + 0 % K = 10 %

Generelt anbefaler vi, ved normal produksjonstid, at en maksimal fargepåføring på 300 % overholdes.

For ekspresstrykk-oppdrag bør en fargepåføring på 260 % ikke overskrides. Ellers kan avsmitting på den neste trykkplaten ikke utelukkes på grunn av den korte tørketiden.