Datakontroll

Sende trykkdata til kontroll

Hvis du vil at vi skal kontrollere dine trykkdata, har du muligheten til å velge datakontroll som tillegg under bestillingsprosessen på produktsiden.

Mot betaling kontrollerer vi dine trykkdata etter bestemte kriterier og foretar tilpasninger hvis mulig (f.eks. manglende beskjæring legges til). Hvis dine trykkdata ikke er brukbare kontakter vi deg per e-post. Produksjonen starter etter at du har endret trykkdataene.

Vennligst ta hensyn til at rettskrivningsfeil og settefeil ikke kontrolleres av oss.

Fordelene med datakontroll – en oversikt:

  • Profesjonell kvalitetskontroll etter bestemte kriterier
  • Hjelp ved endring av trykkdataene
  • Du får beskjed når det er behov for optimering

Hva kontrolleres i en datakontroll?

Oppløsning

Er oppløsningen tilstrekkelig?

Beskjæring

Er beskjæringen riktig plassert?

Format/formatavvik

Stemmer formatet i dine trykkdata med det formatet som du har bestilt i nettbutikken?

Kommentare/skjemafelt

Finnes det kommentarer?
Løsning: Alle kommentarer forkastes.

Finnes det utfylte skjemafelt?
Løsning: Skjemafeltenes innhold omgjøres til trykkbart innhold.

Skrifter

Er alle skriftene vedlagt eller omgjort til stier?

Vennligst ta hensyn til at tilpasningen av trykkdata kan ha innflytelse på produksjons- og leveringstiden hvis de kontrollerte kriteriene ikke er i overensstemmelse med våre datakrav.