Beskjæring & sikkerhetsavstand 

Beskjæringen betegner kanten som går utover trykksakens sluttformat, og som fjernes av skjæremaskinen. Sluttformatet inkludert beskjæring kalles (hos oss) dataformat. Hvis beskjæringen ikke legges til, kan det hende at hvite striper av papiret er synlige langs kantene etter beskjæringen. For å unngå dette bør alle elementer som når ut til kanten, strekkes utover denne for å fylle beskjæringen.

DET VIKTIGSTE MED ET ENESTE ØYEKAST:

  • Beskjæring: på alle sider 2 mm (når ikke annet er oppgitt)
  • fyll designelementer utover sluttformatet til kanten av dataformatet, dvs. fyll også ut beskjæringen

I trykkdataene oppretter du en beskjæring på 2 mm på alle sider hvis ikke annet er oppgitt. Denne må ikke bare være fargeløs, men ha samme farge som designen på kanten av sluttformatet. Hvis det for eksempel finnes et (bakgrunns-)element direkte på kanten av ditt trykkmotiv, bør dette også være synlig i beskjæringsområdet. Samtidig må viktig bildeinnhold ikke rage utover sluttformatet fordi disse kan kuttes bort.

Beskjæringen betegner den kanten som går utover trykksakens sluttformat, og som fjernes av skjæremaskinen.

Hvorfor er beskjæring nødvendig?

Ved tilskjæringen til sluttformatet kan det oppstå avvik på opptil en millimeter.

Beskjæringen brukes derfor som toleranse for denne mulige skjæredifferensen

Sikkerhetsavstand for viktige designelementer

Viktig grafikk og informasjonstekst bør være plassert minst 4 mm fra sluttformatet hvis ikke annet er oppgitt.

Legger man til beskjæringen bør disse elementene derfor være minst 6 mm fra kanten til trykkdataene.

DET VIKTIGSTE MED ET ENESTE ØYEKAST:

  • 4 mm fra sluttformatet (når ikke annet er oppgitt)

Vennligst ta hensyn til at produkter som hefter, magasiner eller brosjyrer med spiralinnbinding kan kreve en større sikkerhetsavstand.

Du finner mer informasjon om dette i databladet til det respektive produktet.

Sikkerhetsavstanden sørger for at ingen viktig informasjon om grafikk eller tekst skjæres bort.

Merker og hjelpelinjer

Du kan gjerne benytte aktuelle merker og hjelpelinjer i layoutprogrammet for design av ditt trykkprodukt (f.eks. snitt, fals eller passmerker). Ved eksport av trykkdata-filen må disse imidlertid ikke være med.

Hvis dette ikke er mulig av programtekniske grunner, legger du kun til skjæremerker ved opprettelsen av trykkdataene.